0-2318-7235 ต่อ 450 bma4urban.information@gmail.com

ติดต่อเรา

สำนักงานโครงการ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ที่อยู่ : ชั้น 3 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เลขที่ 45 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2000-5312

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

1473/4 อาคารโชติจินดา (สำนักงานใหญ่)
ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2318-7235 ต่อ 450
โทรสาร : 0-2318-7236
E-mail : bma4urban.information@gmail.com

สำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
ที่อยู่ : เลขที่ 45 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-1275-7
FACEBOOK FANPAGE
Visitor : 2,254