0-2318-7235 ต่อ 450 bma4urban.information@gmail.com

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุม

รายละเอียดช่องทางการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหรือกับประชาชน รายเขต 50 เขต
ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Team meeting) ร่วมกับการประชุมในสถานที่

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตบางกอกน้อย
 • ห้องประชุมสุพรรณหงส์
 • ชั้น 3 อาคาร A (ตึกหน้า) เขตบางกอกน้อย
เขตพญาไท
 • ห้องประชุมชั้น 4
 • สำนักงานเขตพญาไท
เขตดุสิต
 • ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
 • อาคารราชวัตร สำนักงานเขตดุสิต
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เขตบางกอกน้อย
 • ห้องประชุมสุพรรณหงส์
 • ชั้น 3 อาคาร A (ตึกหน้า) เขตบางกอกน้อย
ห้องประชุมออนไลน์
เขตพญาไท
 • ห้องประชุมชั้น 4
 • สำนักงานเขตพญาไท
ห้องประชุมออนไลน์
เขตดุสิต
 • ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
 • อาคารราชวัตร สำนักงานเขตดุสิต
ห้องประชุมออนไลน์

กำหนดการประชุม

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) ร่วมกับการประชุมในสถานที่

การประชุมกลุ่มเขต

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ครั้งที่ 1 : กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 • ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี เขตมีนบุรี
 • 9 เขต : บางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว หนองจอก ลาดกระบัง มีนบุรี คลองสามวา ประเวศ

ครั้งที่ 2 : กลุ่มกรุงเทพกลาง

 • ณ ห้องบางกอก ชั้น บี 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง
 • 9 เขต : ดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี วังทองหลาง

ครั้งที่ 3 : กลุ่มกรุงธนใต้

 • ณ ห้องประชุมเอกชัย 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตบางบอน เขตบางบอน
 • 7 เขต : บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม ราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ครั้งที่ 4 : กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 • ณ ห้องประชุมเบญจจินดา โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) เขตหลักสี่
 • 7 เขต : ลาดพร้าว จตุจักร บางซื่อ หลักสี่ สายไหม ดอนเมือง บางเขน

ครั้งที่ 5 : กลุ่มกรุงธนเหนือ

 • ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด เขตบางพลัด
 • 8 เขต : คลองสาน ธนบุรี จอมทอง บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางพลัด ทวีวัฒนา

ครั้งที่ 6 : กลุ่มกรุงเทพใต้

 • ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย เขตคลองเตย
 • 10 เขต : บางคอแหลม ปทุมวัน บางรัก สาทร ยานนาวา คลองเตย พระโขนง วัฒนา สวนหลวง บางนา
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ครั้งที่ 1 : กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
 • ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี เขตมีนบุรี
 • 9 เขต : บางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว หนองจอก ลาดกระบัง มีนบุรี คลองสามวา ประเวศ
ห้องประชุมออนไลน์
ครั้งที่ 2 : กลุ่มกรุงเทพกลาง
 • ณ ห้องบางกอก ชั้น บี 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง
 • 9 เขต : ดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี วังทองหลาง
ห้องประชุมออนไลน์
ครั้งที่ 3 : กลุ่มกรุงธนใต้
 • ณ ห้องประชุมเอกชัย 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตบางบอน เขตบางบอน
 • 7 เขต : บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม ราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ
ห้องประชุมออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ครั้งที่ 4 : กลุ่มกรุงเทพเหนือ
 • ณ ห้องประชุมเบญจจินดา โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) เขตหลักสี่
 • 7 เขต : ลาดพร้าว จตุจักร บางซื่อ หลักสี่ สายไหม ดอนเมือง บางเขน
ห้องประชุมออนไลน์
ครั้งที่ 5 : กลุ่มกรุงธนเหนือ
 • ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด เขตบางพลัด
 • 8 เขต : คลองสาน ธนบุรี จอมทอง บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางพลัด ทวีวัฒนา
ห้องประชุมออนไลน์
ครั้งที่ 6 : กลุ่มกรุงเทพใต้
 • ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย เขตคลองเตย
 • 10 เขต : บางคอแหลม ปทุมวัน บางรัก สาทร ยานนาวา คลองเตย พระโขนง วัฒนา สวนหลวง บางนา
ห้องประชุมออนไลน์

การประชุมใหญ่

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567

เวลา 09.00 – 12.00 น.
ครั้งที่ 7 : กรุงเทพมหานคร (50 เขต)
 • ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ครั้งที่ 7 : กรุงเทพมหานคร (50 เขต)
 • ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
ห้องประชุมออนไลน์

รายละเอียดขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โฆษณาทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และเว็บไซต์ของโครงการ รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนไหว และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน)
ระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 ธันวาคม 2566
ปิดประกาศแสดงรายการที่เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ประกอบด้วย แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายการประกอบแผนผัง และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 15 วัน) ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
 • ปิดประกาศ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต 50 เขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนสาธารณะในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (webportal.bangkok.go.th/cpud) และเว็บไซต์ของโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (plan4bangkok.com)
ระหว่างวันที่ 8 ถึง 22 ธันวาคม 2566
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 1 : กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี
 • ครั้งที่ 2 : กลุ่มกรุงเทพกลาง ณ ห้องบางกอก ชั้น บี 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
 • ครั้งที่ 3 : กลุ่มกรุงธนใต้ ณ ห้องประชุมเอกชัย 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตบางบอน
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 4 : กลุ่มกรุงเทพเหนือ ณ ห้องประชุมเบญจจินดา โรงเรียนวัดหลักสี่
 • ครั้งที่ 5 : กลุ่มกรุงธนเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด
 • ครั้งที่ 6 : กลุ่มกรุงเทพใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย
ในวันที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 7 : กรุงเทพมหานคร (50 เขต) ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567
 • ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในวันประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
 • ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 45 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • ยื่นทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ที่ : cpudapp.bangkok.go.th/cityplandraft4
โฆษณาทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และเว็บไซต์ของโครงการ รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนไหว และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน)
 • ระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 ธันวาคม 2566
ปิดประกาศแสดงรายการที่เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ประกอบด้วย แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายการประกอบแผนผัง และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 15 วัน) ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
 • ปิดประกาศ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต 50 เขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนสาธารณะในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (webportal.bangkok.go.th/cpud) และเว็บไซต์ของโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (http://plan4bangkok.com/)
 • ระหว่างวันที่ 8 ถึง 22 ธันวาคม 2566

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 1 : กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี
 • ครั้งที่ 2 : กลุ่มกรุงเทพกลาง ณ ห้องบางกอก ชั้น บี 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
 • ครั้งที่ 3 : กลุ่มกรุงธนใต้ ณ ห้องประชุมเอกชัย 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตบางบอน
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 4 : กลุ่มกรุงเทพเหนือ ณ ห้องประชุมเบญจจินดา โรงเรียนวัดหลักสี่
 • ครั้งที่ 5 : กลุ่มกรุงธนเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด
 • ครั้งที่ 6 : กลุ่มกรุงเทพใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย
ในวันที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 7 : กรุงเทพมหานคร (50 เขต) ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567
 • ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในวันประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
 • ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 45 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • ยื่นทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ที่ : webportal.bangkok.go.th/cpud

สถานที่ปิดประกาศ 15 วัน

เอกสารปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ตรวจสอบร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย.1-ย.4)

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นหนาแน่นปานกลาง (ย.5-ย.6)

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (ย.7-ย.8)

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (พ.1-พ.5)

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (อ.1-อ.2)

ที่ดินประเภทคลังสินค้า (อ.3)

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า (อ.4)

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.1-ก.4)

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (อก.)

ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ล.)

ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ลส.)

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (ศษ.)

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (ศน.)

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ส.)

เขตทหาร

โครงการการคมนาคมและการขนส่ง

Visitor : 8,984