กำหนดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ 4)


ไปยังกำหนดการ

สถานที่ปิดประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปไปยังแผนที่

ดาวน์โหลดร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป


ไปยังดาวน์โหลด

Scan QR Code
เพื่อดูตำแหน่งสถานที่ปิดประกาศทั้งหมด

สถานที่ปิดประกาศแผนที่ แผนผังร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
รายการประกอบแผนผังฯเขตพระนครเขตดุสิตเขตหนองจอกเขตบางรักเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตปทุมวันเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตพระโขนงเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตยานนาวาเขตเขตสัมพันธวงศ์เขตพญาไทเขตธนบุรีเขตบางกอกใหญ่เขตห้วยขวางเขตคลองสานเขตตลิ่งชันเขตบางกอกน้อยเขตบางขันเทียนเขตภาษีเจริญเขตหนองแขมเขตราษฎร์บูรณะเขตบางพลัดเขตดินแดงเขตบึงกุ่มเขตสาทรเขตบางซื่อเขตจตุจักรเขตบางคอแหลมเขตประเวศเขตคลองเตยเขตสวนหลวงเขตจอมทองเขตดอนเมืองเขตราชเทวีเขตลาดพร้าวเขตวัฒนาเขตบางแคเขตหลักสี่เขตสายไหมเขตคันนายาวเขตสะพานสูงเขตวังทองหลางสำนักงานเขตคลองสามวาเขตบางนาเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งครุเขตบางบอนปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ประกาศกรุงเทพมหานครฯ


DOWNLOAD

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน


DOWNLOAD

แผ่นปลิว


DOWNLOAD


ข่าว


DOWNLOAD


โปสเตอร์


DOWNLOAD

ร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ....


DOWNLOAD

บัญชีท้ายร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....


DOWNLOAD

แผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....


DOWNLOAD

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกท้ายกฎ
กระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....


DOWNLOAD

แผนผังแสดงที่โล่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....


DOWNLOAD

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....


DOWNLOAD

แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....


DOWNLOAD

รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ได้จำแนกประเภท ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงข่ายคมนาคม
และขนส่งผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร


DOWNLOAD

ตารางสรุป
ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน


DOWNLOAD


ข่าวประชาสัมพันธ์ปฏิทิน

การประชุมประชาชนสัญจรตามกลุ่มเขตเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นประชาชน
ต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2562


1

พฤษภาคม

ครั้งที่ 1 กลุ่มกรุงเทพเหนือ
ณ ห้องประชุมเบญจจินดา โรงเรียนวัดหลักสี่ เขตหลักสี่
เวลา 09.00-12.00 น.
(7 เขต : ลาดพร้าว จตุจักร บางซื่อ หลักสี่ สายไหม ดอนเมือง บางเขน)

1

พฤษภาคม

ครั้งที่ 2 กลุ่มกรุงเทพกลาง
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เขตพระนคร
เวลา 09.00-12.00 น.
(9 เขต : ดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี และวังทองหลาง)

11

พฤษภาคม

ครั้งที่ 3 กลุ่มกรุงเทพใต้
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย
เวลา 09.00-12.00 น.
(10 เขต : บางคอแหลม ปทุมวัน บางรัก สาทร ยานนาวา คลองเตย พระโขนง วัฒนา สวนหลวง บางนา)

11

พฤษภาคม

ครั้งที่ 4 กลุ่มกรุงธนเหนือ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางพลัด
เวลา 09.00-12.00 น.
(8 เขต : คลองสาน ธนบุรี จอมทอง บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางพลัด ทวีวัฒนา)

12

พฤษภาคม

ครั้งที่ 5 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี
เวลา 09.00-12.00 น.
(9 เขต : บางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว หนองจอก ลาดกระบัง มีนบุรี คลองสามวา ประเวศ)

12

พฤษภาคม

ครั้งที่ 6 กลุ่มกรุงธนใต้
ณ ห้องประชุมพระพิพัฒน์ศาสนธำรง โรงเรียนปัญญาวรคุณ เขตบางแค
เวลา 09.00-12.00 น.
(7 เขต : บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม ราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ)

.

การประชุมกลุ่มผู้ประกอบการรายสาขาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นประชาชน
ต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ระหว่างวันที่ 2-21 พฤษภาคม 2562


2

พฤษภาคม

ครั้งที่ 1 กลุ่มที่อยู่อาศัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องคริสตัล 2-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

7

พฤษภาคม

ครั้งที่ 2 กลุ่มอุตสาหกรรม คลังสินค้า และโลจิสติกส์
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

8

พฤษภาคม

ครั้งที่ 3 กลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องคริสตัล 2-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

10

พฤษภาคม

ครั้งที่ 4 กลุ่มพาณิชยกรรม การค้าและบริการ และนวัตกรรม
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

14

พฤษภาคม

ครั้งที่ 5 กลุ่มเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

15

พฤษภาคม

ครั้งที่ 6 กลุ่มคมนาคมและขนส่ง
เวลา 09.00-12.00น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

16

พฤษภาคม

ครั้งที่ 7 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

21

พฤษภาคม

ครั้งที่ 8 กลุ่มจังหวัดปริมณฑล
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องแพลตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ

.

การประชุมประชาชนทั่วไปเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ 4)


1-7

พฤษภาคม


การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง / หนังสือพิมพ์รายวัน
และระบบเครือข่ายสารสนเทศ

8-24

พฤษภาคม


การปิดประกาศแสดงรายการเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม

24

พฤษภาคม

การประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
เวลา 09.00-12.00 น.

.

การประชุมคณะทำงานร่วม (Working Group)
เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อนำมาประมวลผลและกำหนดแนวทางการปรับปรุงข้อกำหนด
และเสนอแนะมาตรการทางผังเมืองและมาตรการอื่น ๆ
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2
ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชั่น (The Connecion Seminar Center)
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร์9

พฤศจิกายน

การประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 1
เวลา 09.00-12.00 น.
รายสาขาด้านที่อยู่อาศัย

15

พฤศจิกายน

การประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 2
เวลา 09.00-12.00 น.
รายสาขาด้านอุตสาหกรรม

17

พฤศจิกายน

การประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 3
เวลา 09.00-12.00 น.
รายสาขาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

20

พฤศจิกายน

การประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 4
เวลา 09.00-12.00 น.
รายสาขาด้านพาณิชยกรรม

22

พฤศจิกายน

การประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 5
เวลา 09.00-12.00 น.
รายสาขาด้านเกษตรกรรม

24

พฤศจิกายน

การประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 6
เวลา 09.00-12.00 น.
รายสาขาด้านการคมนาขนส่ง

29

พฤศจิกายน

การประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 7
เวลา 09.00-12.00 น.
รายสาขาด้านสาธารณูปการ

6

ธันวาคม

การประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 8
เวลา 09.00-12.00 น.
รายสาขาด้านความปลอดภัย

13

ธันวาคม

การประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 9
เวลา 09.00-12.00 น.
รายสาขาด้านสถาบันราชการ

15

ธันวาคม

การประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 10
เวลา 09.00-12.00 น.
รายสาขาด้านสาธารณูปโภค


** วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประชุมหารือกลุ่มการวางผังออกแบบชุมชนเมือง และด้านการวางผังอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง


การประชุมกลุ่มจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร
เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อนำมาประมวลผลและกำหนดแนวทางการปรับปรุงข้อกำหนด
และเสนอแนะมาตรการทางผังเมืองและมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 12.00-16.30 น. จังหวัดนนทบุรี ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น 3 (ตึกเก่า)
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 12.00-16.30 น. จังหวัดฉะเชิงเทราและนครนายก ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ตารางกำหนดการการประชุมกลุ่มจังหวัดปริมณฑล

31

กรกฎาคม

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
12.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น3 (ตึกเก่า) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

3

สิงหาคม

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
12.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทราและนครนายก

9

สิงหาคม

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2560
12.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 401 (พันท้ายนรสิงห์) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

15

สิงหาคม

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2560
12.00-16.30 น.
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท (ดอนเมือง)
จังหวัดปทุมธานี

17

สิงหาคม

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2560
12.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม Auditorium โรงไฟฟ้าพระนครใต้
จังหวัดสมุทรปราการ

22

สิงหาคม

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
12.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
นครปฐม